ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΔΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Η εταιρία μας διαθέτοντας εξειδικευμένο προσωπικό, έχει την δυνατότητα να αναλαμβάνει την μερική η και την πλήρη διαχείριση ήδη εγκατεστημένων υδροπονικών μονάδων, τόσο σε γεωπονικό όσο και μηχανολογικό επίπεδο. Η εμπειρία των στελεχών μας σε συνδυασμό με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών είναι σίγουρο ότι μπορούν να δώσουν νέα ώθηση στην καλλιέργεια σας.