ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Έχοντας καθημερινή επαφή με τα θερμοκήπια παρατηρήσαμε ότι τόσο η εύρεση όσο και η διαχείριση του προσωπικού αποτελεί βασικό πρόβλημα στην λειτουργία μιας θερμοκηπιακής μονάδας. Θέλοντας να δώσουμε μια λύση σε αυτό το πρόβλημα η εταιρία ALAGRO αναλαμβάνει την εκπαίδευση αλλά και την διαχείριση του προσωπικού σε υδροπονικά θερμοκήπια. Έχοντας την εμπειρία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ολλανδία από την σωστή λειτουργία μιας υδροπονικής μονάδος, έμπειρα στελέχη της εταιρίας μας εκπαιδεύουν το προσωπικό σας αρχικά με θεωρητική και εν συνεχεία με πρακτική εκπαίδευση σε θερμοκήπια της εταιρίας μας. Στην συνέχεια η εκπαίδευση συνεχίζεται στην θερμοκηπιακή μονάδα που πρόκειται να εργαστούν. Αφού λάβουν όλη την απαραίτητη εκπαίδευση, εξειδικευμένος συνεργάτης της εταιρίας μας παραμένει στην εγκατάσταση όσο αυτό χρειαστεί για να λύσει τα προβλήματα που θα προκύψουν, αλλά και για να ενημερώσει τους υπευθύνους της μονάδας για το σύστημα διαχείρισης του προσωπικού σε μια υδροπονική μονάδα.