ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Η διπλή υπόστασή της εταιρίας ALAGRO, τόσο σαν κατασκευαστική όσο και σαν γεωπονική, της προσδίδει ένα βασικό πλεονέκτημα απέναντι στον ανταγωνισμό. Το πλεονέκτημα αυτό έχει να κάνει με την δυνατότητα του προσωπικού της εταιρίας να μπορεί να εκτιμά ανά πάσα στιγμή και για κάθε περίπτωση τις απαιτήσεις του κάθε ενδιαφερόμενου. Τα μοντέλα της εταιρίας μας , σε συνδυασμό με το ότι εμείς είμαστε οι κατασκευαστές, δίνουν στον ενδιαφερόμενο την δυνατότητα να αγοράσει τον εξοπλισμό που του ταιριάζει απόλυτα, τόσο σε καλλιεργητικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Η ευελιξία αυτή σε συνδυασμό με την ποιότητα και την τεχνική μας υποστήριξη, μας έχουν καθιερώσει στις πρώτες προτιμήσεις του Έλληνα παραγωγού.