ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ

Το υπόστρωμα ελαφρόπετρας για υδροπονικές καλλιέργειες αποτελεί την πλέον αποτελεσματική λύση για τον σύγχρονο καλλιεργητή. Η άριστη καλλιεργητική συμπεριφορά και οι αυξημένες αποδόσεις που προσφέρει το υπόστρωμα ελαφρόπετρας σε συνδυασμό με το προσιτό του κόστος, το καθιστούν ιδανικό για την καλλιέργεια κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών.


    

 

 

 

 

Τα πλεονεκτήματα του υποστρώματος ελαφρόπετρας
• Παρουσιάζει αποδεδειγμένα μειωμένο κίνδυνο προσβολών από εδαφογενή παθογόνα σε σύγκριση με άλλα υποστρώματα
• H δομή του δεν υποβαθμίζεται στη διάρκεια της καλλιέργειας, οπότε μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί για αρκετές καλλιεργητικές περιόδους
• Είναι απολύτως φυσικό υλικό που δεν υφίσταται καμία βιομηχανική επεξεργασία
• Παρουσιάζει ιδανική ισορροπία αέρα/νερού στη ρίζα των φυτών
• Είναι χημικά αδρανές υλικό με αποτέλεσμα η θρέψη του φυτού να ελέγχεται πλήρως
• Διαβρέχεται πολύ εύκολα όταν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθεί
• Απορρίπτεται μετά την χρήση του χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον
• Έχει σταθερή ποιότητα και απόλυτη καθαρότητα εξαιτίας της ομοιογένειας του κοιτάσματος ελαφρόπετρας
      

Το υπόστρωμα ελαφρόπετρας διανέμεται σε παλέτες σάκων φύτευσης ή σε μεγασάκους (big bags). Ο σχεδιασμός του σάκου έγινε σύμφωνα με τις προδιαγραφές που υπέδειξε ομάδα επιστημόνων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στα πλαίσια σχετικού ερευνητικού προγράμματος ώστε να καλύπτονται αποτελεσματικά όλες οι ανάγκες των φυτών και να βελτιστοποιείται η παροχή νερού και άερα στις ρίζες τους κατά τη διάρκεια χρήσης του σάκου.