ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Η υδροπονική καλλιέργεια είναι μια καλλιεργητική τεχνική όπου μπορούν να ενταχτούν σε αυτή πάρα πολλά καλλιεργούμενα είδη. Το παραπάνω σε συνδυασμό με την επιστημονική γνώση των γεωπόνων της ALAGRO, ανοίγει μια πολύ μεγάλη γκάμα επιλογών. Η εταιρία μας, συνεργαζόμενη με διαφημιστικές εταιρίες ερευνών, έχει την δυνατότητα να διενεργήσει μια έρευνα αγοράς ,όπου σε συνδυασμό από την μια με την οικονομικοτεχνική μελέτη αλλά και από την άλλη με την γεωπονική προσέγγιση να οδηγήσει τον υποψήφιο επενδυτή στην πιο σωστή απόφαση επιλογής καλλιέργειας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κάθετη υδροπονική καλλιέργεια παραγωγής σταμναγκαθιού στις Μοίρες του Δήμου Ηρακλείου στην Κρήτη.