ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Αναπόσπαστο τμήμα του αυτοματισμού ενός σύγχρονου θερμοκηπίου υδροπονίας είναι η κεφαλή ελέγχου του κλίματος. Με τον έλεγχο όλων των συνθηκών του κλίματος μέσα στο θερμοκήπιο, μπορούμε να πετύχουμε τις βέλτιστες συνθήκες για την ανάπτυξη των φυτών, ενώ ταυτόχρονα μειώνουμε ή πολλές φορές εξαλείφουμε την πιθανότητα προσβολών από εχθρούς ή ασθένειες. Η εταιρία ALAGRO κατασκευάζει τις κεφαλές ελέγχου κλίματος IQ βασιζόμενη στις απαιτήσεις του σύγχρονου παραγωγού. Η ποιότητα των κεφαλών ελέγχου κλίματος IQ είναι αντίστοιχη των κεφαλών υδρολίπανσης IQ ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης των δυο κεφαλών δημιουργώντας έτσι ένα πλήρως ελεγχόμενο θερμοκήπιο.