ΚΕΦΑΛΕΣ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ IQ

Οι κεφαλές υδρολίπανσης iQ είναι Ελληνικής κατασκευής. Σχεδιάζονται και συναρμολογούνται στους χώρους της εταιρίας ALagro στην Αθήνα. Όλη η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός και η εξέλιξη των συστημάτων iQ  έχει βασιστεί στην δεκαετή εμπειρία  των συνεργατών μας , σε συνδυασμό βέβαια και με τις απαιτήσεις του σύγχρονου Έλληνα και ξένου παραγωγού.

Το βασικό μέλημα των σχεδιαστών των κεφαλών υδρολίπανσης iQ ήταν η φιλικότητα προς τον χρήστη, έτσι ώστε ακόμα και κάποιος που δεν έχει καμία εμπειρία στους αυτοματισμούς, να μπορεί να λειτουργήσει τις κεφαλές iQ με επιτυχία. Το δεύτερο σκέλος του σχεδιασμού βασίστηκε στην εργονομία όλων των μερών του συστήματος. Οι κεφαλές υδρολίπανσης iQ είναι έτσι σχεδιασμένες, ώστε ο χρήστης να μπορεί να διορθώσει ένα τυχόν πρόβλημα ή να τοποθετήσει ένα ανταλλακτικό μόνος του, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με ένα άμεσο και αποτελεσματικό service, που παρέχεται από την κατασκευάστρια εταιρία ALagro, κάνει τις κεφαλές iQ το δεξί χέρι του σύγχρονου παραγωγού.

Η συσκευή Υδροπονίας iQ είναι απλής κατασκευής, έχει ελάχιστα κινητά μέρη, και όλα τα εξαρτήματα είναι ανθεκτικά σε τοξικά υγρά. Ειδικό venturi  εξασφαλίζει ακρίβεια στη δοσομέτρηση λιπασμάτων 3%. Το κόστος επιτρέπει την χρήση της τεχνολογίας από θερμοκήπια πλαστικά κηπευτικών καλλιεργειών μέχρι τα πλέον εξελιγμένα θερμοκήπια ανθοκομικών καλλιεργειών. Λειτουργεί με ειδικό μικρο-υπολογιστή ο οποίος εφαρμόζει το πρόγραμμα αδιαλείπτως, σε σύνδεση με υπολογιστή γραφείου ή χωρίς. Ο υπολογιστής χρειάζεται κυρίως για να προσαρμόζει ο χρήστης το πρόγραμμα του μικρο-υπολογιστή, ανάλογα με την επιθυμία του και τις ανάγκες του καλλιεργούμενου φυτού, καθώς και για να παρακολουθεί την κατάσταση (displays). Επίσης ο υπολογιστής μπορεί να συνδέεται με το σπίτι ή το Internet. Ο υπολογιστής μετά την αρχική ρύθμιση δεν είναι απαραίτητος για την λειτουργία του υδροπονικού συστήματος. Οι ρυθμίσεις μπορούν να γίνονται και με ειδικό τηλεκοντρόλ , χωρίς τη χρήση υπολογιστή.

Βασικό χαρακτηριστικό της τεχνολογίας iQ είναι ότι αποτελεί ένα ανοιχτό σύστημα σε όλα τα επίπεδα, από την παρουσίαση (presentation) στο PC μέχρι το επίπεδο του ελεγκτή (εικονικές μεταβλητές). Με τις εικονικές μεταβλητές (virtual variables) μπορεί ο χρήστης να ιδρύει πρότυπα διεργασιών (models) με βάση τα οποία ο έλεγχος του κλίματος και της υδροπονίας να είναι αυτο-προσαρμοζόμενος. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει τον άμεσο συντονισμό μεταξύ κλίματος και υδροπονίας και δίνει τα μέσα για την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου τρόπου Παραγωγής (Ολοκληρωμένη καλλιέργεια). 

Με την δυνατότητα αυτή της τεχνολογίας τα συστήματα iQ μπορούν και προσαρμόζονται στο μέγεθος της θερμοκηπιακής εκμετάλλευσης και η λειτουργία τους έχει την δυνατότητα να παρέχει:

στον παραγωγό:

  • μέγιστη οικονομία νερού (μείωση χρήσης μέχρι και στο 40%)
  • οικονομία ενέργειας (μέχρι και 30% στα ψυχρά μέρη)
  • οικονομία λιπασμάτων (αντίστοιχη προς την οικονομία νερού)
  • αύξηση της παραγωγής (μέχρι και 100%) και της ποιότητας
  • μείωση του κόστους του προϊόντος (σημαντική λόγω αύξησης της παραγωγής)

στον καταναλωτή:

  • προϊόντα εγγυημένης σταθερής ποιότητας
  • ασφαλή προϊόντα με ελάχιστη χρήση αγροχημικών
  • προστασία του περιβάλλοντος από αγροχημικά
  • μείωση του ανταγωνισμού για τη χρήση νερού
  • προϊόντα Ολοκληρωμένης Παραγωγής

Επεκτασιμότητα

Εκτός από τα έτοιμα προγράμματα ελέγχου το iQ παρέχει την δυνατότητα ακόμα και στον απλό χρήστη με την κατάλληλη βοήθεια και καθοδήγηση, να διαμορφώσει τα δικά του προγράμματα ελέγχου και διαχείρισης, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε καλλιέργειας. Είναι ένα ανοικτό σύστημα ώστε εκτός από τα γνωστά προγράμματα ελέγχου να δίνει την δυνατότητα για την εύκολη υλοποίηση άλλων λογικών.

Πέραν από την επεκτασιμότητα του Προγράμματος τα συστήματα iQείναι επεκτάσιμα και σαν Υλικό, ώστε να δίνουν πάντα την οικονομικότερη λύση (πχ αν κάποιος έχει 3 χώρους με λίγα στοιχεία για έλεγχο, μπορεί να εξυπηρετηθεί από μία συσκευή κλίματος iQ. Αν αντίθετα κάποιος έχει ένα πολύπλοκο χώρο με πολλά επί πλέον στοιχεία (π.χ. μεγάλο σύγχρονο πολλαπλασιαστήριο) το σύστημα επεκτείνεται εύκολα ώστε να καλύψει όλες τις ανάγκες. Μπορούν να «δέσουν» μέχρι 100 μικροελεγκτές θερμοκηπίου σε ένα συνολικό σύστημα διαχείρισης και να υπάρχει αλληλοεπίδραση δεδομένου ότι όλοι οι χώροι ανταλλάσσουν την κατάστασή τους. Η διασύνδεση μπορεί να είναι ενσύρματη ή ασύρματη (δηλ μπορεί να υπάρχει μεγάλη διασπορά χώρων). Με την δυνατότητα για σύνδεση μέσω του διαδικτύου (Iternet) μπορεί ένας επιχειρηματίας να ενοποιήσει μονάδες που διαθέτει ανά την υφήλιο.

Φιλικότητα

Το σύστημα διακρίνεται για την επεκτασιμότητα του, την ευελιξία του και την φιλικότητα προς το χρήστη. Η επικοινωνία του χρήστη με το σύστημα γίνεται μέσα από απλούς διαλόγους που τον καθοδηγούν στον ορισμό των παραμέτρων λειτουργίας (set-points). Στην περίπτωση λανθασμένων επιλογών το σύστημα αντιδρά και συμβουλεύει τον χρήστη.

Έχει την δυνατότητα να βγάζει συμπεράσματα και να συμβουλεύει τον χρήστη για την λήψη μέτρων. Η λογική των συμπερασμάτων δομείται «επί τόπου» ανάλογα με την περίπτωση. Σε ιδιαίτερες καταστάσεις ενεργοποιείται ο κατάλληλος συναγερμός (το σύστημα είναι εφοδιασμένο με διάφορα ενδεικτικά και alarm φωτεινά ή σειρήνα).