ΚΟΚΟΦΟΙΝΙΚΑΣ

Ένα από τα βασικότερα είδη υποστρωμάτων που χρησιμοποιούνται στην υδροπονική καλλιέργεια τόσο κηπευτικών όσο και ανθοκομικών.
Η διαφορά από ποιότητα σε ποιότητα έχει να κάνει με τα ποσοστό και το μέγεθος της ίνας, το ποσοστό σε chips κ.α. Στην αγορά διατίθεται διαφορετική ποιότητα κοκκοφοίνικα και προτείνουμε την κατάλληλη ποιότητα ανάλογα με το είδος του φυτού που πρόκειται να καλλιεργηθεί.