ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η συνδυασμένη γνώση γεωπονικών και μηχανολογικών επιστημών που διαθέτουν οι συνεργάτες της εταιρίας ALAGRO σε συνδυασμό με την μακρόχρονη εμπειρία στον χώρο των θερμοκηπίων, μας δίνει την δυνατότητα να μπορούμε να μελετήσουμε και εν συνεχεία να προτείνουμε έναν πλήρη μηχανολογικό εξοπλισμό, που να μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις της εκάστοτε εγκατάστασης. Πέραν των συστημάτων ελέγχου της υδρολίπανσης και των συνθηκών του θερμοκηπίου IQ, που οι ίδιοι είμαστε κατασκευαστές, έχουμε εδραιώσει συνεργασίες με τους πιο αξιόπιστους προμηθευτές εξοπλισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δίνοντας μας έτσι την δυνατότητα να μπορούμε να προτείνουμε όχι μόνο την πιο αξιόπιστη αλλά και την πλέον συμφέρουσα οικονομικά λύση.