ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ

Αν και στο εξωτερικό η υδροπονική μέθοδος καλλιέργειας δεν είναι κάτι καινούργιο, στην Ελλάδα το ποσοστό των θερμοκηπίων που καλλιεργούν με την υδροπονική μέθοδο είναι πάρα πολύ μικρό. Εξαιτίας όμως των σύγχρονων απαιτήσεων για ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα, οι Έλληνες παραγωγοί δειλά - δειλά οδηγούνται στην υδροπονική καλλιέργεια. Η εταιρία ALAGRO λειτουργώντας σαν αρωγός σε αυτή την μεταβατική περίοδο είτε διοργανώνει είτε συμμετέχει σε σεμινάρια επιμόρφωσης των ενδιαφερομένων για την υδροπονία. Ταυτόχρονα διαθέτει συνεργεία και εξοπλισμό για την άμεση, σωστή και οικονομική μετατροπή μιας συμβατικής θερμοκηπιακής μονάδας σε υδροπονική. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία ALAGRO θέλοντας να μειώσει ακόμα περισσότερο το κόστος μετατροπής του συμβατικού θερμοκηπίου, προσφέρει δωρεάν οδηγίες στους ενδιαφερόμενους έτσι ώστε με πολύ λίγα χρήματα να μπορούν να μετατρέψουν την μονάδα τους σε υδροπονική. Τέλος η δυναμική είσοδος της ελαφρόπετρας στην αγορά σαν υπόστρωμα υδροπονίας έχει μειώσει ακόμα περισσότερο τα κόστη για την μετατροπή.