ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΕΦΑΛΩΝ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ IQ

Η εταιρία ALAGRO κατασκευάζει 4 διαφορετικά μοντέλα κεφαλών υδρολίπανσης, καλύπτοντας έτσι όλο το φάσμα των απαιτήσεων του υποψήφιου πελάτη. Βασική διαφορά μεταξύ των μοντέλων iQ είναι η ύπαρξη ή όχι κάδου ανάμιξης και αντλίας τροφοδοσίας. Τα μοντέλα με κάδο ανάμιξης iQ 120 και iQ 140 έχουν την δυνατότητα ανάμιξης των λιπασμάτων μέσα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο κάδο 200 λίτρων πριν το τελικό διάλυμα οδηγηθεί στα φυτά. Αυτό έχει σαν συνέπεια την μεγαλύτερη ακρίβεια στην ρύθμιση της συνταγής θρέψης. Τα μοντέλα iQ 40 και iQ 60 ονομάζονται κεφαλές υδρολίπανσης γραμμής, καθώς η ανάμιξη των λιπασμάτων γίνεται επί της γραμμής άρδευσης, μέσω μιας ειδικής διάταξης μεταξύ της αντλίας τροφοδοσίας και της κεφαλής υδρολίπανσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι και οι δύο τύποι κεφαλών έχουν την δυνατότητα χρήσης σε υδροπονικές καλλιέργειες.

iQ 40 - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΠΟ 1-5 ΣΤΡ

 • Δυνατότητα ελέγχου μέχρι 5 βαλβίδων λίπανσης
 • Δυνατότητα ελέγχου μέχρι 8 ομάδων βαλβίδων άρδευσης
 • Έλεγχος υδρολίπανσης με χρήση 1 αισθητηρίου PH
 • Έλεγχος υδρολίπανσης με χρήση ενός αισθητηρίου EC
 • Δυνατότητα ελέγχου λίπανσης με χρήση ποσοστών ανά βαλβίδα
 • Χειροκίνητη λειτουργία όλων των εντολών
 • Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού αισθητηρίου για έναρξη της άρδευσης
 • Δυνατότητα εφαρμογής πλάγιας λίπανσης (ριζοπότισμα) με ενσωματωμένο ventouri
 • Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων για έλεγχο και ρύθμιση των δεδομένων της υδρολίπανσης
 • Χρήση τηλεκοντρόλ για άμεση αλλαγή των παραμέτρων του ποτίσματος
 • Δυνατότητα ρύθμισης ορίων αγωγιμότητας (ΕC) και οξύτητας (ΡΗ) για ασφάλεια στην άρδευση
 • Οπτική και ακουστική ειδοποίηση συναγερμού (alarm)
 • Σκελετός από ανοξείδωτο χάλυβα
 • Παροχόμετρο σε κάθε βαλβίδα λιπάσματος με μικρομετρικό ρυθμιστή για τον έλεγχο της ροής του λιπάσματος
 • Χρήση πολυβεντούρι για ομοιόμορφη αναρρόφηση των λιπασμάτων χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη κινητών μερών

iQ 60 - ΕΠΙΠΛΕΟΝ iQ 40 - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΠΟ 5-10 ΣΤΡ

 • Δυνατότητα ελέγχου μέχρι 20 βαλβίδων λίπανσης
 • Δυνατότητα ελέγχου μέχρι 100 βαλβίδων άρδευσης
 • Έλεγχος υδρολίπανσης με χρήση 2 αισθητηρίων PH
 • Έλεγχος υδρολίπανσης με χρήση 2 αισθητηρίων EC
 • Δυνατότητα σύνδεσης με ροόμετρο για άρδευση με χρηση κυβικών
 • Δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης με υπολογιστή ή TABLET
 • Δυνατότητα σύνδεσης με κινητό τηλέφωνο για αποστολή alarm και εντολών άρδευσης
 • Δυνατότητα λίπανσης με διαφορετική εντολή σε κάθε ηλεκτροβάνα
 • Δυνατότητα ελέγχου σε απόσταση (απομακρυσμένη διαχείριση)
 • 4 βαλβίδες λιπάσματος εγκατεστημένες

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iQ 120 - ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟΥ iQ 60 - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΠΟ 5-10 ΣΤΡ ΜΕ ΚΑΔΟ ΑΝΑΜΙΞΗΣ

 • Ανοξείδωτη αντλια EBARA 5.5 HP
 • Δεξαμενή 100 λτρ ανάμιξης των λιπασμάτων
 • Αισθητήριο EC και ΡΗ στην έξοδο της κεφαλής (στην γραμμή άρδευσης)
 • Ψηφιακό παροχόμετρο 25 μ3 /h για τον έλεγχο της άρδευσης με την χρήση κυβικών
 • Ηλεκτρολογικός πίνακας ελεγχου αντλίας
 • Ένδειξη στάθμης κάδου
 • Ενδείξεις λειτουργίας (επιτηρητής φάσεων, θερμικό κ.α)
 • Φλοτεροβάνα 2΄΄ για έλεγχο στάθμης δεξαμενής
 • 5 βαλβίδες λιπάσματος εγκατεστημένες

iQ 140 - ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟΥ iQ 120 - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΠΟ 10- 60 ΣΤΡ ΜΕ ΚΑΔΟ ΑΜΑΜΙΞΗΣ

 • Ανοξείδωτη αντλία EBARA 10HP
 • Ψηφιακό παροχόμερτο 50 m3/h
 • Φλοτεροβάννα 3'' για έλεγχο στάθμης δεξαμενής
 • 7 Βαλβίδες λιπάσματος εγκατεστημένες