ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η εγκατάσταση και η λειτουργία μιας υδροπονικής μονάδας αποτελεί μια κερδοφόρα επένδυση. Αυτό όμως είναι κάτι που κάθε φορά πρέπει να το αποδεικνύουμε, αρχικά μέσω των αριθμών. Ταυτόχρονα ή δυνατότητα που δίνει ο αναπτυξιακός Νόμος για την ένταξη υδροπονικών μονάδων στα προς επιδότηση έργα, κάνει απαραίτητη την σύνταξη μιας ολοκληρωμένης οικονομικοτεχνικής μελέτης του έργου. Στα πλαίσια αυτά η εταιρία μας συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρίες του χώρου, δίνοντας έτσι στον επενδύτη μια πλήρη εικόνα της όλης επένδυσης. Η άμεση συνεργασία της εταιρίας μας με την εκάστοτε μελετητική εταιρία έχει σαν αποτέλεσμα την πραγματική και όχι την θεωρητική απεικόνιση της κατάστασης, αφού όλα τα δεδομένα προέρχονται από πραγματικά και ενημερωμένα στοιχεία της αγοράς.