ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

Οι νέοι τύποι υποστρωμάτων πετροβάμβακα αποφέρουν επιτυχή αποτελέσματα τόσο για τον παραγωγό κηπευτικών όσο και για τον παραγωγό ανθοκομικών. Τα υποστρώματα νέας γενιάς επιτυγχάνουν εντυπωσιακά αποτελέσματα που στηρίζονται στη βελτιωμένη δομή, τη σωστή διαμόρφωση της ρίζας και την χωρητικότητα κορεσμού που βελτιώνει τον έλεγχο του υποστρώματος.


Σημείο κορεσμού
Το σημείο κορεσμού του υποστρώματος έχει βελτιωθεί, αυξάνοντας τον έλεγχο του υποστρώματος. Η βελτίωση αυτή σχετίζεται τόσο με το εύρος ελέγχου όσο και με την ταχύτητα με την οποία μπορεί να αυξηθεί η περιεκτικότητα του υποστρώματος σε νερό.


Ομοιομορφία
Λόγω της βελτιωμένης ομοιομορφίας του υποστρώματος, η περιεκτικότητα του υποστρώματος σε νερό και το επίπεδο της αγωγιμότητας είναι σταθερό μέσα στο υπόστρωμα. Η βελτίωση του σημείου κορεσμού επηρεάζει θετικά αυτή την ισορροπία μέσα στο υπόστρωμα. Αυτές οι παράμετροι οδηγούν στη βελτίωση της ποιότητας του τελικού προϊόντος.


Διαμόρφωση ριζικού συστήματος

Το ριζικό σύστημα διαμορφώνεται ιδανικά μέσα στο υπόστρωμα, ακόμα και στα ανώτερα μέρη αυτού. Αυτό εξασφαλίζει την αύξηση της ριζικής επιφάνειας βελτιώνοντας την απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων από το υπόστρωμα.