ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η ιστορία της Alagro

Η εταιρία ALAGRO ιδρύθηκε το 2011 στην Αθήνα από τον Γεωπόνο Γ.Π.Α ΜSc Νίκο Μουτεβελή, έχοντας μαζί του μια ομάδα έμπειρων γεωπόνων και μηχανικών πάνω στον τομέα της υδροπονίας και των αυτοματισμών αντίστοιχα. Η μακρόχρονη εμπειρία του ιδρυτή της σε συνδυασμό με το έντονο ενδιαφέρον του κόσμου για νέες πιο αποδοτικές μορφές καλλιέργειας , έκαναν την εταιρία γνωστή μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Το αντικείμενο της εταιρείας χωρίζεται σε δυο πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας έχει να κάνει με την κατασκευή συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, τόσο της άρδευσης και της λίπανσης όσο και των κλιματολογικών συνθηκών, σε θερμοκηπιακές μονάδες. Ο δεύτερος αφορά την παροχή γεωπονικών συμβουλών σε επίπεδο θρέψης και φυτοπροστασίας, κυρίως σε υδροπονικές , αλλά και σε συμβατικές καλλιέργειες.

Συνδυάζοντας τους δυο αυτούς τομείς δραστηριοτήτων, και προσθέτοντας την μεγάλη εμπειρία των στελεχών της στο χώρο των υδροπονικών καλλιεργειών, η εταιρεία ALAGRO μπορεί να προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση, τόσο στον πεπειραμένο παραγωγό που ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε νέες πιο σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας, όσο και στον επιχειρηματία που θέλει να επενδύσει στον ραγδαία αναπτυσσόμενο χώρο του πρωτογενούς τομέα και ειδικότερα των υδροπονικών καλλιεργειών .

Η εταιρία ΑLAGRO κατασκευάζει εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, σε δικούς της χώρους, τις γνωστές πλέον κεφαλές υδρολίπανσης IQ, μιας και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Έλληνα παραγωγού. Η ποιότητα των κεφαλών υδρολίπανσης ΙQ, σε συνδυασμό με τις λογικές τιμές τους και την άμεση υποστήριξη μετά την πώληση, έχουν κάνει την εταιρία ALAGRO μια από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες εταιρίες στον χώρο. Ταυτόχρονα η στρατηγικές συνεργασίες της εταιρίας ΑLAGRO με μεγάλες εταιρίες παραγωγής υποστρωμάτων υδροπονίας, καθώς και η καθημερινή παρουσία των γεωπόνων της εταιρίας σε υδροπονικά θερμοκήπια, έχουν καθιερώσει την εταιρία ALAGRO σαν ηγέτιδα δύναμη στον χώρο των υδροπονικών καλλιεργειών.

Ο στόχος μας

Στόχος της εταιρείας, για το άμεσο μέλλον, αποτελεί η δημιουργία ενός δικτύου έξυπνου ελέγχου των υδροπονικών καλλιεργειών μέσω των συστημάτων IQ, όπου οι εξειδικευμένοι γεωπόνοι και μηχανικοί της εταιρείας θα μπορούν να δίνουν λύσεις στις απορίες κάθε ενδιαφερόμενου σε πραγματικό χρόνο. Το εγχείρημα αυτό σε συνδυασμό με την έναρξη μέσα στο νέο έτος πωλήσεων κεφαλών IQ σε χώρες του εξωτερικού, αλλά και είσοδος της εταιρείας στον χώρο των κατακόρυφων υδροπονικών καλλιεργειών, αποτελούν αιχμές του δόρατος για την πορεία της εταιρίας στο μέλλον.