ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ IQ

Δυνατότητα δημιουργίας αυτοπροσαρμοζόμενων μοντέλων ώστε να λειτουργούν αυτόνομα και με ακρίβεια (χρήση στην ρύθμιση της άρδευσης της υδροπονίας).

 1. Ειδικό ηλεκτρονικό φύλλο λειτουργίας της υδρονέφωσης με απόλυτη ακρίβεια για πολλαπλασιαστήρια.
 2. Ειδικό πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας με χρήση ολοκλήρωσης της θερμοκρασίας και υπολογισμού θερμοωρών.
 3. Ειδικό πρόγραμμα λειτουργίας και ελέγχου πολλών πηγών και συστημάτων θέρμανσης για καλύτερη κατανομή της θερμοκρασίας, ομοιόμορφο περιβάλλον και οικονομία ενέργειας.
 4. Ειδικό πρόγραμμα ευέλικτου συμπληρωματικού φωτισμού που ποικίλει από πρόσθετο σταθερό χρόνο φωτισμού μέχρι ορισμένο ημερήσιο ή πολυήμερο συνολικό άθροισμα φυσικού και συμπληρωματικού φωτισμού.
 5. Σύνδεση με τηλεχειριζόμενη κάμερα από όπου μπορούμε να βλέπουμε στον υπολογιστή μας την κατάσταση μέσα στο θερμοκήπιο.
 6. Αυτο-προσαρμοζόμενες επιθυμητές τιμές (set-points, πχ αγωγιμότητα διαλύματος υδροπονίας ανάλογα με την διαπνοή). 
 7. Έλεγχο προστιθέμενων λιπασμάτων για ανώτατο όριο αγωγιμότητας απορροής (ή υποστρώματος).
 8. Αυτόματη αλλαγή των στοιχείων της συνταγής θρέψης ανάλογα με τις συνθήκες απορρόφησης κάθε στοιχείου.
 9. Προσαρμογή συνταγής, αγωγιμότητας απορροής και κλίματος για μέγιστη χρήση αλατούχου νερού.
 10. Ομαλή μετάβαση από ανοικτά συστήματα άρδευσης σε κλειστά και NFT.
 11. Δυνατότητα διαχείρισης «ρίζας και κλίματος» για Ολοκληρωμένη Παραγωγή.