ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΘΡΕΨΗΣ

Η βασική παράμετρος επιτυχίας μιας υδροπονικής καλλιέργειας είναι η σύνταξη μιας ολοκληρωμένης συνταγής θρέψης για κάθε στάδιο του φυτού. Οι γεωπόνοι της εταιρίας μας έχοντας άμεση συνεργασία με το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών , είναι σε θέση να συντάξουν την απαραίτητη συνταγή θρέψης για την καλλιέργεια σας. Γνωρίζοντας ότι το φυτό είναι ένας ζωντανός οργανισμός, με απαιτήσεις που συνεχώς αλλάζουν, το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας μας, διενεργεί συχνές επισκέψεις στα θερμοκήπια που ελέγχει, έτσι ώστε να τροποποιεί άμεσα την εκάστοτε συνταγή θρέψης. Ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου μπορούν οι πελάτες της εταιρίας να ¨ανεβάσουν¨ φωτογραφίες από τα φυτά έτσι ώστε να μπορούν άμεσα οι γεωπόνοι της εταιρίας μας να δώσουν τις απαραίτητες οδηγίες.