ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΡΗΣ ΠΑΡΕΙΑΣ (WET PANEL)

Η λειτουργία του συστήματος δροσισμού υγρής παρειάς βασίζεται στους ανεμιστήρες και στο πάνελ. Το πάνελ αποτελείται από πεπιεσμένο χαρτί, εμποτισμένο με ειδικές ρητίνες, στην μία πλευρά του οποίου εφαρμόζεται ειδικός διανομέας νερού έτσι ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη κάλυψη από νερό. Οι εξαεριστήρες τοποθετούνται στην μικρότερη πλαϊνή πλευρά και στην απέναντι πλευρά τα πάνελ.

                                                                                                                                                                                             

 


Κατά την λειτουργία των εξαεριστήρων δημιουργείται υποπίεση έτσι ώστε να εξαναγκάσει τον εξωτερικό αέρα να εισέλθει από το υγρό πάνελ που βρίσκεται στην αντικρινή πλευρά. Με αυτό το τρόπο ο αέρας υγροποιείται, ψύχεται και διαπερνά από το εσωτερικό μέρος του θερμοκηπίου. Για την αποτελεσματικότητα του συστήματος απαιτείται:
• Το θερμοκήπιο να είναι στεγανό κατά την λειτουργία του συστήματος και τα παράθυρα οροφής να είναι κλειστά
• Οι ανεμιστήρες πρέπει να έχουν μεγάλη παροχή χωρίς να δημιουργούν μεγάλες ταχύτητες αέρα στο χώρο
• Το πάνελ θα πρέπει να είναι εμποτισμένο κατάλληλα για να έχει μεγάλη αντοχή ενώ η πλέξη του χαρτιού να είναι με διαφορετικές γωνίες για να έχει και υψηλή αποδοτικότητα εξάτμισης αλλά και χαμηλή πτώση πίεσης
• Να υπάρχει ομοιόμορφη διαβροχή του πάνελ και ανάλογα με την ποιότητα του νερού να υπάρχει σύστημα ανανέωσης με φρέσκο νερό για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του πάνελ
• Να υπάρχει κατάλληλος αυτοματισμός για τον έλεγχο της θερμοκρασίας και της υγρασίας