ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

Η επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα τα τελευταία χρόνια με την άσκοπη χρήση λιπασμάτων και λοιπών σκευασμάτων έχει οδηγήσει στην υποβάθμιση του αρδευτικού νερού. Η υψηλή αλατότητα που παρατηρείται στο αρδευτικό νερό σε πάρα πολλές περιοχές, κάνει απαγορευτική την οποιαδήποτε καλλιέργεια χωρίς την επεξεργασία του νερού μέσω ενός συστήματος αντίστροφης όσμωσης. Εκτός  βέβαια από αυτό το γεγονός, η ανάγκη για ποιοτικά προϊόντα, επιβάλει την επεξεργασία νερού ακόμα και αν η αλατότητα του δεν είναι απαγορευτική, με σκοπό την απομάκρυνση κάθε στοιχείου που επηρεάζει την σύνταξη μιας σωστής συνταγής θρέψης.