ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ

Οι σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς επιβάλουν την καλλιέργεια στο θερμοκήπιο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτό καθιστά αναγκαίο τον εξοπλισμό των θερμοκηπιακών μονάδων με συστήματα δυναμικού αερισμού και δροσισμού, καθώς οι κλιματολογικές συνθήκες τους καλοκαιρινούς μήνες κάνουν απαγορευτική την καλλιέργεια μέσα σε θερμοκήπιο. Μεγάλη βάση πρέπει να δοθεί στην επιλογή του εξοπλισμού για τον δροσισμό του θερμοκηπίου, αφού πέραν του κόστους της αγοράς ενός συστήματος δροσισμού, η σωστή λειτουργία του επηρεάζεται από τις διαστάσεις του θερμοκηπίου και βέβαια τις εξωτερικές συνθήκες.