ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (FOG SYSTEM)

Η ανάγκη για ρύθμιση της θερμοκρασίας και της υγρασίας στο περιβάλλον του θερμοκηπίου οδήγησαν σε συστήματα δροσισμού με fog μια και είναι οικονομικότερα και μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε θερμοκήπιο.
Η λειτουργία τους βασίζεται σε ειδικά ακροφύσια (μπεκ) που με την χρησιμοποίηση νερού σε υψηλή πίεση παράγουν σταγονίδια νερού μικρότερα από 15 μικρά. Έτσι ένα μέρος των σταγονιδίων εξατμίζεται με παράλληλη μείωση της θερμοκρασίας στο χώρο του θερμοκηπίου, ενώ το υπόλοιπο συμβάλει στην αύξηση της σχετικής υγρασίας. Το είδος του ακροφυσίου και ο αυτοματισμός του συστήματος αποτελούν την βασική προϋπόθεση για την σωστή λειτουργία. Μια νέα τεχνολογική προηγμένη λύση στα συστήματα fog είναι το slip fog.