ΤΥΠΟΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τα ποικίλα υδροπονικά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί ταξινομούνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα συστήματα στα οποία δε συμμετέχει κάποιο υπόστρωμα και η καλλιέργεια των φυτών λαμβάνει χώρα απευθείας επάνω στο θρεπτικό διάλυμα. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει υδροπονικά συστήματα στα οποία χρησιμοποιείται υπόστρωμα, οργανικής ή ανόργανης φύσης.

 

ΤΥΠΟΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ Ο ΑΕΡΑΣ

ΝΕΡΟ

Ανόργανα

Αεροπονία

N.F.T.

Οργανικά

 

Eπιπλέουσα Υδροπονία

Μίγματα

 

 

 

 

 

 

  Συστήματα ανοικτά ή κλειστά

 

  Συστήματα μόνο κλειστά