ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

Η συσκευή ελέγχου του κλίματος iQ είναι απλής κατασκευής, από απλά ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά μέρη. Όλα τα εξαρτήματα είναι ανθεκτικά στις συνθήκες του περιβάλλοντος του θερμοκηπίου. Το κόστος επιτρέπει την χρήση από θερμοκήπια πλαστικά κηπευτικών καλλιεργειών μέχρι τα πλέον εξελιγμένα θερμοκήπια ανθοκομικών καλλιεργειών. Λειτουργεί με ειδικό μικρο-υπολογιστή ο οποίος εφαρμόζει το πρόγραμμα αδιαλείπτως, σε σύνδεση με υπολογιστή γραφείου ή χωρίς. Ο υπολογιστής-γραφείου χρειάζεται κυρίως για να προσαρμόζει ο χρήστης το πρόγραμμα του μικρο-υπολογιστή-θερμοκηπίου, ανάλογα με την επιθυμία του και τις ανάγκες του καλλιεργούμενου φυτού, καθώς και για να παρακολουθεί την κατάσταση (display). Επίσης ο υπολογιστής μπορεί να συνδέεται με το σπίτι ή το Internet. Ο υπολογιστής μετά την αρχική ρύθμιση δεν είναι απαραίτητος για την λειτουργία του συστήματος. Η συσκευή διαθέτει και κομβία αλλαγής των επιθυμητών συνθηκών (set-points) ώστε ο παραγωγός να τα αλλάζει εύκολα, χωρίς υπολογιστή. Το σύστημα συνεργάζεται και με τη συσκευή Υδροπονίας iQ για την λειτουργία της υδροπονίας, ώστε να είναι η διαχείριση ολοκληρωμένη.