ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ

Κατά την μελέτη για την εγκατάσταση μιας υδροπονικής μονάδας, κεντρική θέση έχει η επιλογή του τύπου  του υποστρώματος.

Στην αγορά υπάρχουν αρκετά είδη κατάλληλα για όλες τις καλλιέργειες. Πάντως, κατά την διαδικασία της επιλογής πρέπει να ληφθουν υπόψη το είδος της καλλιέργειας, η συχνότητα επαναφύτευσης, οι απαιτήσεις σε νερό, οι κλιματολογικές συνθήκες και βέβαια το κόστος αγοράς.

Κύριοι τύποι υποστρώματων υδροπονίας :

  • Ελαφρόπετρα
  • Πετροβαμβακας
  • Κοκοφοίνικας
  • Περλίτης